• Condicions Generals

  Les presents condicions s’apliquen a totes les transaccions comercials realitzades a través de la nostra pàgina www.illallibres.cat

  Dades mercantils de www.illallibres.cat 

  L’ILLA LLIBRERIA MOLLET S.L.
  NIF.: B64569635
  AV. LLIBERTAT 20
  08100 MOLLET DEL VALLÈS
  TEL. 935703878

  CONDICIONS DE COMPRA: 

  - Per efectuar una compra l’usuari haurà d’estar registrat, insertar els articles desitjats a la “cistella” i seguir els passos indicats. 

  PREUS: 

  -En el cas que es produïs algun error tipogràfic en la web, aliè en tot moment a la voluntat de Llibreria L'Illa, es procediria immediatament a la seva correcció; així, d’existir algun error tipogràfic en algun dels preus mostrats i, en el cas de que un client hagués pres la decisió de la compra en base a aquest, Llibreria L'Illa comunicarà al comprador l’existència de tal error de manera que aquest, per la seva banda, tindrà dret a rescindir la seva compra sense cap tipus de cost. 
  - Es reserva el dret d’efectuar a la web, en qualsevol moment, les modificacions que es cregui oportunes, podent actualitzar els productes i serveis en funció del mercat. 
  - Els preus dels productes exposats a la nostra pàgina web inclouen l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). 

  FORMES DE PAGAMENT: 

  Les compres es poden fer efectives mitjançant: 
  - Targeta (Visa, Mastercard,…) 
  En el cas de que la targeta no sigui acceptada, la comanda es cancel•larà automàticament i s’informarà al client de que la operació no s’ha dut a terme correctament. 

  DEVOLUCIONS DE COMPRES 

  Llibreria L’Illa us informa que disposeu del dret de desistiment, sempre que els productes adquirits no es trobin en les categories contemplades en l'article 45 de la Llei de ordenació del comerç minorista. Podeu exercir aquest dret d'acord amb les següents condicions: Llibreria L'Illa accepta totes les devolucions que s'efectuïn dins del termini assenyalat (15 dies hàbils des de la recepció del llibre) sempre que el llibre es trobi en perfecte estat. Un cop rebut el llibre, Llibreria L'Illa comprovarà el seu estat abans de procedir al reintegrament de l'import. Si rebeu un llibre en mal estat, el podeu tornar i Llibreria L'Illa us reemborsarà l'import íntegre (preu del llibre i despeses d'enviament). La responsabilitat de Llibreria L'Illa es limita a aquesta reposició. 


  POLITIQUES DE PRIVACITAT 

  Es garanteix la seguretat i confidencialitat de totes les comunicacions amb els clients. Així, totes les operacions de pagament on-line es realitzaran a través d’un servidor segur, basat en l’estàndard SSL que protegeix les dades enfront d’intents de violació per part de tercers. D’aquesta manera, garanteix la protecció i confidencialitat de les dades personals, domiciliàries, de pagament i de qualsevol altre tipus que ens proporcionin els nostres clients. De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa al Client de que les dades personals que faciliti seràn incorporades en un fitxer titularitat de L’Illa Llibreria Mollet S.L. per la gestió de les relacions comercials. 
  El Client pot exercir els drets d’accés, rectificació, cancelació y oposició, mitjançant comunicació escrita dirigida a L’Illa Llibreria Mollet S.L. situada a Av. Llibertat 20, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona. El client es compromet, en tot moment, a facilitar informació veraç sobre les dades sol•licitades al registrar-se, i a mantenir-les actualitzades en tot moment. Així mateix, es compromet a guardar de forma confidencial i amb la màxima diligència les seves claus d’accés personal a la nostra pàgina web.